(+995 32) 2 945 808

კომპანია

შპს „ნიუ პოინტ“- წარმოადგენს უძრავი ქონების გეოდეზიურ, საამზომველო კომპანიას. იგი ფუნქციონირებს 2011 წლიდან და მოქმედებს საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონის და კომპანიის წესდების საფუძველზე.

კომპანიის საქმიანობის ძირითადი სფეროა უძრავი ქონება, მასთან დაკავშირებული მომსახურეობები და საამზომველო სამუშოები.